welkom
praktisch
THEMA'S
publicaties
Nieuws
media
contact
publicaties
ONTWERPRESOLUTIES Nieuwe tekst geamendeerd door de vakgroepen en gewesten van BTB. Deze nieuwe tekst werd unaniem goedgekeurd op het federaal comité van BTB van 9 november 2018 en wordt door het federaal comité aan het congres voorgelegd. Download
STATUTAIR RAPPORT Download
SOLIDAIR ONDERWEG Download

Transport

Logistiek

Haven

Maritiem

www.btb-abvv.be www.btb-abvv.be