welkom
praktisch
THEMA'S
publicaties
Nieuws
media
contact
 
praktisch
Programma 09.30 09.40 09.55 10.00 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 14u45 15.00 15.30 15.45 16.00 16.30 18.30  Welkomstwoord door Frank MOREELS – Voorzitter BTB Verwelkoming namens de Buitenlandse gasten door Steve COTTON – Secretaris Generaal van de “International Transportworkers’ Federation” (ITF) Videoboodschap van de buitenlandse gasten In Memoriam Statutair verslag en verkiezingen a. Videopresentatie betreffende de voorbije 5 jaar b. Statutair rapport : - Havens door Marc LORIDAN – Federaal Secretaris Havens - Maritieme sectoren door Jacques KERKHOF – Federaal Secretaris a.i. Maritieme Sectoren - Algemeen verslag BTB en Transport en Logistiek door Frank MOREELS – Voorzitter en Federaal Secretaris Wegvervoer en Logistiek - Tussenkomsten en stemming - Bevestiging Federaal Secretarissen - en Voorzitter BTB bij stemming. Solidair Onderweg - Kenia Project BTB a. Video presentatie b. Toelichting door Anna KARUME – Regionaal Adjunct Secretaris ITF Afrika Key note speaker Rob JOHNSTON – Adjunct Secretaris Generaal ITF over “Digitalisering en automatisering” Vraag en antwoord. Middagmaal Syndicale actualiteit door Miranda ULENS – Algemeen Secretaris ABVV Resolutie “Fair Transport op mensenmaat” a. Toelichting door Frank MOREELS – Voorzitter BTB b. Videopresentatie van de besprekingen over de resolutie – verslag van de discussies in de gewesten en vakgroepen c. Tussenkomsten/commentaren congressisten Audio visuele presentatie resultaten peiling betreffende de resolutie “Wat denken de man en de vrouw in de straat over de transportsector?” Key note speakers Carl DEVOS - Professor UGent en Veerle Hellemans (Why5Research) geven commentaar op de resultaten van de peiling Vraag en antwoord Key note speaker Hugues BAYET – Europarlementslid PS over sociale dumping Vraag en antwoord Stemming resolutie Statutaire verplichtingen a. Toelichting financieel verslag b. Verslag Controlecommissie - verkiezing nieuwe controlecommissie c. Aanstelling commissarissen wachtgeldendienst d. Bevestiging samenstelling Uitvoerend bestuur BTB e. Statutenwijziging f. Actualiteitsmoties Slottoespraak door Frank MOREELS – Voorzitter BTB Party Time! Bar Closed
locatie

Transport

Logistiek

Haven

Maritiem

www.btb-abvv.be www.btb-abvv.be