welkom
praktisch
THEMA'S
publicaties
Nieuws
media
contact
STATUTAIR BTB CONGRES 19 - 11 - 2018
Welkom “Fair transport op mensenmaat” is de centrale slogan voor ons statutair congres op 19 november 2018. Een congres waarbij we de voorbije vijf jaar zullen evalueren, maar waar we vooral vooruit zullen kijken. Naar de toekomst van alle werknemers in de transportsector. Een toekomst zonder sociale dumping ! We weten ook dat digitalisering en automatisering niet voorbij zal gaan aan de wereld van transport en logistiek. Integendeel al onze sectoren zijn betrokken. Daar willen we ons ook op voorbereiden. Daarmee hebben we dan ook de twee belangrijkste thema’s voor ons congres genoemd. Het is echter onze ambitie om dit congres “anders en beter” dan andere congressen te laten zijn. Niemand heeft behoefte aan lange en saaie uiteenzettingen. Of aan eenrichtingsverkeer, waar de “top” spreekt, en waar de deelnemers luisteren. Onze toekomst voorbereiden doen we door iedereen te betrekken. Al onze actieve militanten, die dagelijks voor hun collega’s en voor BTB het beste van zichzelf geven. Daarom ligt het zwaartepunt van dit congres in de grondige voorbereiding ervan. Alle gewestelijke afdelingen en vakgroepen zullen dit congres voorbereiden tijdens voorbereidende sessies. Dat zal ons toelaten om meer BTB’ers te betrekken. Door in kleinere groepen te werken zal iedereen ook gemakkelijker aan bod komen. Deze bijeenkomsten zullen op video vastgelegd worden, en op het congres zelf komt er een verslag van deze discussies in woord en beeld. We gaan ook “papierloos” werken. Onze documenten zullen niet langer gedrukt worden, maar staan digitaal ter beschikking van de deelnemers. Zowel het statutair rapport, als de resoluties worden online ter beschikking gesteld. Op die manier sparen we veel tijd en energie, maar vooral ook veel bomen. Onze congresdeuren staan open! Zij het virtueel. Iedereen die interesse heeft is “welkom”. Niet op het congres zelf, want de zaal heeft een beperkte capaciteit. Dus daar komen enkel de gemandateerden in. Maar we “streamen” het congres op internet. Iedereen kan dus volgen op PC, laptop, smartphone of tablet… En uiteraard gooien we ook de deuren open via Facebook, Twitter, … Want als BTB’ers mogen we best wel fier zijn op wat we doen. We zullen ook twee gastsprekers programmeren op het congres. Om ons wakker te schudden en onze ogen goed open te houden. Het worden wat “provocerende” bijdragen die ervoor zullen zorgen dat we nog gemotiveerder het BTB programma zulle realiseren de komende jaren. Bovendien zullen we over de congresthema’s ook een online enquête houden. Op die manier komen we te weten wat er leeft onder de mensen over de congresthema’s. Tot slot proberen we de auto thuis te laten. Dank zij de burgemeester van Antwerpen staat de stad trouwens zo goed als stil. Daarom roepen we iedereen op om met het openbaar vervoer te komen naar het congres. Er zal een “originele” shuttledienst georganiseerd worden tussen het centraal station en de BTB lokalen waar het congres doorgaat. Op die manier houden we de ecologische voetafdruk van ons congres onder controle. Welkom op de BTB congreswebsite, Frank Moreels Voorzitter

Haven

Maritiem

www.btb-abvv.be